สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ก.คลัง เครียดรับภาระหนี้ ขสมก. 120,000 ล้านบาท

หลังจากที่กระทรวงการคลังหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคม ถึงแนวการฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หนึ่งในแนวทางที่กระทรวงคมนาคมเสนอ คือการที่ให้กระทรวงการคลังรับภาระหนี้ของ ขสมก. ที่มีอยู่กว่า 120,000 ล้านบาท แต่แผนนี้ ยังไม่ได้ข้อสรุป ต้องรอติดตามต่อไป เพราะกระทรวงคมนาคม ต้องเสนอแผนนี้ต่อที่ประชุม ครม. ด้วย

สำหรับหนี้ของ ขสก. ปัจจุบัน ถูกนับเป็นหนึ่งในหนี้สาธารณะอยู่แล้ว การจะยกภาระให้กระทรวงการคลัง เรื่องนี้ต้องพิจารณาให้ดีว่าหนี้ที่เกิดขึ้น เกิดจากอะไร โดยต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเรื่องบริการที่ดีขึ้น การจัดหารถใหม่ และการปรับค่าโดยสารราคาใหม่ 30 บาทขึ้นได้ทุกสายทุกเที่ยว ที่เป็นข้อเสนอของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ด้วย

ขณะที่สถานะของ ขสมก. ในปัจจุบันมีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ หรือ DSCR ต่ำกว่า 1 เท่า อยู่ที่ -0.03 เท่า จากการที่มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ติดลบถึง 961 ล้านบาท และหากนับต้นเงินกู้ ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายในการกู้เงินที่รัฐบาลรับภาระอยู่ จะติดลบถึง 3,620 ล้านบาทต่อปี สรุปได้ว่าปัจจุบัน ขสมก. ไม่มีความสามารถในการจ่ายหนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้ยื่นขอก่อหนี้ใหม่เกือบ 7,900 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น "เงินทุนหมุนเวียน" ซึ่งทั้งหมดนี้ กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน และรัฐบาลได้อนุมัติไปแล้ว เพราะเห็นว่าเป็นการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง และ เพื่อให้ ขสมก. สามารถให้บริการสาธารณะได้ตามนโยบายของรัฐบาล