ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง

เวลา 17.33 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเบร์นาโด กอร์โดบา เตโย ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนวจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนวจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย นายเบร์นาโด กอร์โดบา เตโย เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตแห่งสหรัฐเม็กซิโกประจำสาธารณรัฐตุรกี มาก่อน

เวลา 17.37 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายมุฮัมมัด ฮุซัยน์ เอ็ม เอ อัลฟัยลากาวี ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐคูเวตประจำประเทศไทย นายมุฮัมมัด ฮุซัยน์ เอ็ม เอ อัลฟัยลากาวี เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตแห่งรัฐคูเวตประจำประสาธารณรัฐกานา มาก่อน

เวลา 17.42 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายคาซูยะ นาชิดะ ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายคาซูยะ นาชิดะ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น มาก่อน

เวลา 17.57 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร เคยดำรงตำแหน่งเป็นทนายความหุ่นส่วน บริษัท ซูลลิเวน แอนด์ ครอมเวลล์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน

เวลา 18.00 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางซาราห์ เทย์เลอร์ ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย นางซาราห์ เทย์เลอร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียเหนือและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศแคนาดา มาก่อน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด