สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนนคันกั้นน้ำที่ จ.พระนครศรีอยุธยา งบกว่า 55 ล้านบาท ใช้งานไม่ถึงปีพังแล้ว

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบ 2 โครงการ เกี่ยวกับถนนและแม่น้ำ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 2 จังหวัด