สนามข่าว 7 สี

ประชุมรัฐสภา หาทางออกวิกฤตประเทศ ใกล้จะเริ่มต้นแล้ว

การประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อหารือถึงสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง และหาทางออกให้กับวิกฤตประเทศ ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้ว บรรยากาศทั้งภายในและภายนอกอาคารรัฐสภาเป็นอย่างไร ติดตามได้จากคุณชาดา สมบูรณ์ผล รายงานจากอาคารรัฐสภา ส่วนบรรยากาศด้านนอกอาคารรัฐสภาเป็นอย่างไร ติดตามจากคุณอรรถพล ภิญโญ