7 สีช่วยชาวบ้าน

หาแนวทางซ่อมแซมถนนชำรุด หลังร้องเรียนมานานเกือบ 40 ปี จ.ราชบุรี

ชาวบ้านในตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี ร้องเรียนปัญหาถนนที่พังชำรุดมานานถึง 38 ปี แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ล่าสุดมีแนวทางแก้ปัญหาในเบื้องต้นแล้ว

จากกรณีที่ชาวบ้านตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้ร้องเรียนว่า ถนนในชุมชนระยะทาง 600 เมตร ถูกน้ำท่วมทุกปีในช่วงหน้าฝน ส่วนหน้าแล้งฝุ่นจะฟุ้งกระจาย และยังมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งก่อนหน้านี้ ชาวบ้านเคยร้องเรียนไปหลายหน่วยงานในพื้นที่แล้วแต่เรื่องก็เงียบ ไม่มีความหน้ามาตลอด 38 ปี

นางวิยะดา ม่วงไหมทอง ตัวแทนชาวบ้าน เล่าว่า อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมองเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านบ้าง เพราะหากพัฒนาให้ดี เส้นทางนี้สามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเขตเทศบาลกับตำบลดอนตะโกได้ โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ไม่ต้องไปเจอกับปัญหารถติดในเมือง แต่จากสภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ชาวบ้านยังต้องเดินลุยน้ำเข้าบ้าน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ก็ต้องไปจอดไว้ริมถนนใหญ่ ทำให้เดือดร้อนมากจริง ๆ

จากการสอบถาม นายเอกชัย กลิ่นสุคนธ์ นายก อบต.ดอนตะโก เปิดเผยถึงข้อติดขัดในการแก้ไขปัญหาว่า ถนนสายนี้เป็นเขตติดต่อระหว่างเทศบาลเมืองราชบุรี กับ อบต.ดอนตะโก ซึ่งไม่แน่ใจว่าจุดที่เกิดปัญหาอยู่ในความรับผิดชอบของใคร และยังติดปัญหาถนนบางช่วงตัดผ่านในที่ดินของเอกชนอีกแปลงหนึ่ง แต่ประเด็นนี้ได้ประสานเจ้าของที่ดินขอให้ยกให้เป็นทางสาธารณะ ซึ่งทางเจ้าของที่ดินได้ประสานกลับมาว่า ยินดียกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์แล้ว แต่หลังจากนี้ต้องสอบถามไปทางเทศบาลเมืองราชบุรีด้วยว่า ได้ตั้งงบดำเนินการไว้หรือไม่ ซึ่งตนเองมองว่า หากสามารถซ่อมแซมสร้างถนนใหม่ได ้จะเกิดประโยชน์แก่คนในพื้นที่ ช่วยระบายรถจากในเมืองได้และยังลดปัญหาน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งหากทางเทศบาลเมือง และ อบต.ดอนตะโก มีผลสรุปร่วมกันได้ ก็น่าจะดำเนินการได้ในเร็ว ๆ นี้