เกาะกระแสออนไลน์

กลับมาอีกแล้ว! ชาวกรุงเทพเตรียมรับมือฝุ่นพิษ PM2.5 เร็วๆ นี้

กลับมาอีกครั้ง เตือนชาวกรุงเทพเตรียมรับมือฝุ่นพิษ PM2.5 เร็วๆนี้ จากการเผาในที่โล่งแจ้งภาคเกษตรรอบๆ กรุงเทพฯ ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดย รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตร โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Witsanu Attavanich เตือนชาวกรุงเทพเตรียมรับฝุ่นละอองฝุ่นพิษ PM2.5  (สารก่อมะเร็งกลุ่ม 1)  ที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้ เนื่องจากส่วนหนึ่งเกิดจากกิจกรรมการเผาในที่โล่งแจ้งภาคเกษตรรอบๆ กรุงเทพฯ ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 22-24 ต.ค. ซึ่งหากไม่มีการจัดระเบียบการเผาที่ดี หรือการแก้ปัญหาที่ดี ชาวกรุงจะได้เผชิญกับฝุ่นพิษในระดับอันตรายมากต่อสุขภาพเร็วๆ นี้ แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่นพิษ N95 ก่อนออกจากบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็ก สตรีมีครรภ์ และคนสูงอายุ หน้ากากธรรมดาป้องกันได้น้อยมาก

ทั้งนี้รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ยังเผยผลวิจัยอีกว่าในปีที่ผ่านชาวกรุงเทพฯ ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกันฝุ่นพิษ PM2.5 จำนวนว 6,124.89 บาท/ครัวเรือน/ปี หากนำไปพิจารณาร่วมกับจำนวนครัวเรือนในกรุงเทพฯ ปี 2562 จำนวน 2,837,360 ครัวเรือน ที่ระบุว่าได้ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกันฝุ่นพิษ (คิดจากร้อยละ 93.3 ของจำนวนตัวอย่างทั้งหมด) ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนทางสังคมที่ชาวกรุงเทพฯ ต้องควักจ่ายเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ป้องกันฝุ่นพิษ PM2.5 ในฤดูฝุ่นพิษปี 2562/2563 ที่ผ่านมาจะมีค่าสูงถึง 17,379 ล้านบาท/ปี โดยงานวิจัยนี้ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 564 ครัวเรือนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนธันวาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่ฝุ่นพิษ PM2.5 มีค่าอยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากเมื่อเทียบกันเดือนอื่นๆ ของปี


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Witsanu Attavanich