รอบรั้วเอเชีย

ชาวอินเดีย ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลดุชเซห์รา

ประชาชนชาวอินเดียทั่วประเทศ เข้าร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันดุชเซห์รา (Dussehra) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 25 ตุลาคม โดยเป็นเทศกาลของชาวฮินดู ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของพระราม และเป็นสัญลักษณ์ของความดีชนะความชั่ว ซึ่งในทุก ๆ ปี จะมีผู้เข้าร่วมเทศกาลเป็นจำนวนมาก แต่ในปีนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอินเดีย เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลก เป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ ทำให้ปีนี้ ผู้จัดงาน ต้องจำกัดผู้เข้าร่วมประกอบพิธี พร้อมสั่งให้ผู้เข้าร่วมงาน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประกอบพิธี จะได้รับอาหารจากการประกอบพิธีที่บ้าน เนื่องจากทางผู้จัดงาน ไม่ต้องการให้ผู้ประกอบพิธีมารวมตัวกันเพื่อรับอาหาร

ขณะที่อีกหลายรัฐทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้สร้างเครื่องกีดขวางรอบศาสนสถาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันของประชาชน