ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : ตึกสูง ซ.ร่วมฤดี ชัยชนะที่ยังไม่บรรลุผล

ตึกสูงระฟ้าในกรุงเทพฯ เครื่องชี้ความเติบโตของเมืองหลวงที่สยายปีกล้อมชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นข้อพิพาทระหว่างทุนกับชาวชุมชน นำไปสู่การฟ้องร้องในหลายคดี ตีตรงจุดจะตีแผ่ปัญหาในหลากหลายแง่มุม เริ่มจากตึกสูงซอยร่วมฤดี ที่ยังไม่รื้อถอนตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ติดขัดอะไร ทำไมยังบังคับคดีไม่ได้ …