ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนนคันกั้นน้ำที่อยุธยา งบ 55.7 ล้านบาท ใช้งานไม่ถึงปีพังแล้ว ตอนที่ 1

ถนนคันกั้นน้ำชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมชลประทานทำโครงการนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน เพราะพื้นที่นี้น้ำท่วม

แทบทุกปีการคมนาคมจึงต้องใช้เรือ โดยเอกชนเริ่มก่อสร้างถนนวันที่ 22 มีนาคม 2562 ขนาด 2 ช่องจราจรระยะทาง 5.3 กิโลเมตร สิ้นสุดสัญญา 17 ตุลาคมปีเดียวกัน ค่าจ้างค่าจ้างกว่า 55.7 ล้านบาท ส่งมอบงานและตรวจรับงานก่อนสิ้นสุดสัญญา 1 เดือน แต่หลังเปิดใช้งานเพียง 1 เดือน ถนนทรุดตัวเกิดรอยแยกลึกลงไปกว่า 1 เมตร ชาวบ้านส่งข้อมูลร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 จึงลงพื้นที่ครั้งแรก วันที่ 4 พฤศจิกายนปีที่แล้ว

ขยายผลร่วมกับอดีตผู้ว่า สตง. และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 1 พบหลักฐานพื้นถนนทรุดตัวมีรอยแยกลึกเป็นแนวยาว เนื่องจากถนนต้องรับน้ำหนักรถบรรทุกทรายและรถบรรทุกผลผลิตการเกษตร โดยนายช่างชลประทานอาวุโสเร่งรัดให้ผู้รับเหมาซ่อมถนนตามสัญญา ขณะที่คอลัมน์หมายเลข 7 คาดการณ์ไว้ว่าถนนสายนี้จะพังเสียหายหลังเปิดใช้งานไม่เกิน1 ปี

ล่าสุด 15 ตุลาคมที่ผ่านมา คอลัมน์หมายเลข 7 กลับไปติดตามการใช้งานถนนสายนี้พบว่าเป็นไปตามที่เคยคาดการณ์ไว้ นั่นคือพื้นถนนทรุดตัวเกิดรอยแยกลึกเป็นแนวยาว

ชาวบ้านบอกว่า ถนนสายนี้ชาวบ้านใช้งานน้อยจึงมีวัชพืชขึ้นข้างทาง สาเหตุที่ถนนพังเสียหาย เพราะรถบรรทุกผลผลิตการเกษตรแล่นผ่าน จึงนำคานเหล็กกั้นรถบรรทุกออก

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. ยืนยันหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องบังคับทั้งสัญญาและกฎหมายให้ผู้รับเหมารีบซ่อมทันทีหลังพบความชำรุดเสียหาย

ถนนสายนี้ผู้รับเหมาคู่สัญญาจะซ่อมแซมเมื่อใด ติดตามการชี้แจงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข7