ห้องข่าวภาคเที่ยง

วันนี้รับนักท่องเที่ยวจีน ล็อตที่ 2 จากกว่างโจว รอบต่อไป 28 ต.ค.นี้

การเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดภายใต้วีซ่า หรือสเปเชียลทัวริสต์ วีซ่า STV ล็อตที่ 2 วันนี้เป็นนักท่องเที่ยวจีน จากกว่างโจว ประเทศจีน ที่จะบินตรงมาลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงบ่ายของวันนี้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย โดยยึดปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งการตั้งจุดคัดกรองของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ การจัดเตรียมพื้นที่ ตั้งห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19 ด้วยระบบการตรวจหาสารคัดหลั่งทางพันธุกรรม หรือ PCR ซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำ

สำหรับนักท่องเที่ยวจากกว่างโจวกลุ่มนี้ 147 คน ได้จองเข้าพักในสถานที่กักกันโรคโควิด-19 ที่กรุงเทพฯ โดยจะต้องเข้ากักตัว 14 วัน อยู่ใน ASQ หรือ Alternative State Quarantine เท่านั้น ครบกำหนดแล้วจึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้ และจะใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ ติดตามตัวต่อไป

ขณะที่ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. กล่าวว่า ส่วนรอบต่อไปจะเป็นวันที่ 28 ตุลาคมนี้ เดินทางมาจากนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เข้าพักในสถานที่กักกันโรคโควิด-19 ที่กรุงเทพฯ เช่นกัน นักท่องเที่ยววีซาพิเศษจะเป็นกลุ่มที่เดินทางมาโดยอิสระไม่ได้จัดเป็นกรุ๊ปทัวร์มาลง โดยได้แจ้งความประสงค์ว่าจะพำนักอยู่ในเมืองไทย ระยะยาวไม่น้อยกว่า 1 เดือน