ข่าวภาคค่ำ

ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ แก้ไขวิกฤตบ้านเมือง

รัฐบาลยอมรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมทำให้แล้วกว่าครึ่ง ส่วนแนวทางที่ให้นายกรัฐมนตรีลาออก อาจติดขัดเรื่องจำนวนเสียงในการลงมติ เพื่อให้ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่

การประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญอภิปรายทั่วไป เพื่อหาทางออกให้กับประเทศ หลังผู้ชุมนุมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก และแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จะเร่งพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ส่วนข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง ฝ่ายกฎหมายระบุ หากมีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ ต้องมีการลงมติที่ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา หรือ 366 เสียง จากจำนวนสมาชิกรัฐสภา 732 เสียง หากสมาชิกวุฒิสภางดออกเสียงตามที่หลายฝ่ายเรียกร้อง อาจต้องเจอทางตัน หรือต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการรวมเสียง สส. เพราะขณะนี้ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็มีเสียงไม่ถึง 366 เสียง

ส่วนความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมปกป้องสถาบันที่รวมตัวกันที่หน้ารัฐสภา ได้ยุติการชุมนุมหลังยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภา คัดค้านการปฏิรูปสถาบัน แต่จะขอติดตามการประชุมอย่างใกล้ชิดต่อไป