รอบรั้วรอบโลก

ตำรวจเม็กซิโก บุกทลายห้องแล็บผลิตยาเสพติด

เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเม็กซิโก บุกทลายโรงงานผลิตเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) และเฟนทานีล (Fentanyl) ซึ่งเป็นยาเสพติดในกลุ่มโอพิออยด์ ที่ตั้งอยู่บริเวณนอกเมืองเม็กซิโก ซิตี โดยมีลักษณะเป็นอาคารสูง 2 ชั้น ซึ่งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของอาคาร มีถังบรรจุสารเคมีขนาด 1,000 ลิตร ซึ่งภายในบรรจุสารเคมีตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยทางเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอัยการสูงสุดของรัฐบาลกลางเม็กซิโกเปิดเผยว่า ไม่เคยมีประวัติบุกทลายโรงงานผลิตยาเสพติดที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้มาก่อน โดยโรงงานแห่งนี้สามารถผลิตได้มากกว่าครั้งละ 5,000 กิโลกรัม ซึ่งสร้างความประหลาดใจ ให้กับทีมเจ้าหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบเมทแอมเฟตามีน น้ำหนัก 290 กิโลกรัม ที่มีความบริสุทธิ์ระดับสูง ในห้องปฏิบัติการแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐโซโนรา ทางตอนเหนือของประเทศ โดยบางส่วนได้ถูกจัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกา