รอบรั้วรอบโลก

เผยภาพปรากฏการณ์นาคเล่นน้ำ นอกชายฝั่งกรีซ

ภาพที่เห็นอยู่นี้ เป็นภาพที่ถูกบันทึกเอาไว้ได้ โดยช่างภาพที่มีชื่อว่า ไอรีน แม็ก โดยเขาสามารถบันทึกภาพปรากฏการณ์นาคเล่นน้ำ เอาไว้ได้ จากบริเวณชายหาดคูบารา (Koubara Beach) นอกทะเลอีเจียน ทางภาคตะวันตกของกรีซ โดยจากภาพที่บันทึกเอาไว้ เผยให้เห็นภาพของน้ำที่เชื่อมต่อกับผืนฟ้าสูงหลายเมตร สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้พบเห็น

ทั้งนี้ ปรากฏการณ์นาคเล่นน้ำ เป็นปรากฏการณ์ ที่มีลักษณะคล้ายท่อน้ำขนาดใหญ่ เชื่อมต่อระหว่างฟ้าและน้ำ โดยเกิดขึ้น 2 แบบ ได้แก่ แบบพายุทอร์นาโด ที่เกิดขึ้นเหนือผืนน้ำ และอีกแบบเกิดจากการที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่า โดยบริเวณใกล ้ๆ ผิวน้ำ มีความชื้นสูง และไม่ค่อยมีลมพัด