ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง

เวลา 17.43 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นาย ซัยยิด เรซา โนบัคตี ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย นายซัยยิด เรซา โนบัคตี เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองกิจการพลเมือง ผู้ลี้ภัย และการอพยพ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มาก่อน

เวลา 17.46 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอะห์มัด อะลี เอ.เจ. อัตตะมีมี ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย นายอะห์มัด อะลี เอ.เจ. อัตตะมีมี เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจำสาธารณรัฐคาซัคสถาน มาก่อน

เวลา 17.50 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายการ์โลส อุมเบร์โต ฆิเมเนซ ลิโกนา ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย นายการ์โลส อุมเบร์โต ฆิเมเนซ ลิโกนา เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำแคนาดา มาก่อน

เวลา 18.06 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายยอน ทัวร์กอร์ด ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย นายยอน ทัวร์กอร์ด เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสภาการค้า กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ก มาก่อน

เวลา 18.11 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายทูมูร์ อามาร์ซานา ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทย นายทูมูร์ อามาร์ซานา เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมกฎหมายระหว่างประเทศและสนธิสัญญา กระทรวงการต่างประเทศมองโกเลีย มาก่อน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด