ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในพื้นที่ภาคกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2563

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรุงฮานอย

ข้าพเจ้าและพระราชินี รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า เกิดอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ของเวียดนามตอนกลาง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งยังปรากฎความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียบุคลากรทางทหารจากการที่ดินถล่มใส่ที่พักของหน่วยทหารด้วย ในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่าน และผู้ประสบความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้ ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภัยพิบัติดังกล่าวจะสิ้นสุดในเร็ววันเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด