ข่าวในพระราชสำนัก

นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ที่จังหวัดสระแก้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ไปประชุม ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบ ณ หอประชุมเทศบาลบ้านใหม่หนองไทร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ผู้ประสบอุทกภัย และเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ

ในการนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง 10 ครอบครัว พร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุข จังหวัดสระแก้ว ได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันระดับ 1 บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันระดับ 2 ระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2563 ส่งผลให้เกิดฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้าง เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลันเข้าท่วมพื้นที่ 9 อำเภอ 55 ตำบล 509 หมู่บ้าน ทำให้พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ ทรัพย์สิน บ้านเรือนราษฎร ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบ 24,721 ครัวเรือน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด