7HDร้อนออนไลน์

เขื่อนพิมายเร่งระบายน้ำ ตั้งรับพายุ "โมลาเบ"

วันนี้ ( 27 ต.ค.63 ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ เขื่อนพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ยังคงเร่งเดินเครื่องผลักดันน้ำแรงดันสูง จำนวน 10 เครื่อง เพื่อผลักดันน้ำภายในเขื่อนพิมายให้ไหลลงสู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเร็วขึ้น เตรียมรองรับพายุลูกใหม่ “โมลาเบ” ที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในวันที่ 28-29 ต.ค.63 ประกอบกับรองรับปริมาณน้ำจากในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ที่ยังไหลเข้ามาสมทบกับปริมาณน้ำที่มีอยู่เดิม

ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเหนือเขื่อนพิมายเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ และป้องกันไม่ให้ท่วมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ปราสาทหินพิมาย และแหล่งเศรษฐกิจของอำเภอ  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์เขื่อนพิมาย จึงต้องเร่งผลักดันน้ำเหนือเขื่อนออก เฉลี่ยวันละ 161.52 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในขณะที่กำลังพลจากกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา เร่งเสริมกระสอบทรายสร้างแนวป้องกันน้ำมูลไหลเข้าท่วมภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย หลังระดับน้ำในลำน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น เหลืออีกประมาณ 80 เซนติเมตร จะเอ่อเข้าพิพิธภัณฑสถานฯ