7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านริมน้ำแม่กลองขอความเห็นใจ หลังถูกไล่ที่ จ.สมุทรสงคราม

ชาวบ้านชุมชนริมน้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม รวมตัวขอความเห็นใจจากกรมทางหลวง หลังมีคำสั่งจากศาลปกครองให้รื้อบ้านและย้ายออกจากพื้นที่ของกรมทางหลวง

กลุ่มชาวบ้านริมน้ำแม่กลอง หมู่ 1 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมตัวปิดทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อเรียกร้องขอความเห็นใจจากกรมทางหลวง หลังศาลปกครองมีคำสั่งให้ชาวบ้านรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อคืนพื้นที่ให้กรมทางหลวง

โดย นายวัฒนา โกรถ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม กรมทางหลวง ซึ่งเป็นผู้นำหมายศาลเข้ามาแจ้งให้ชาวบ้านทราบ เปิดเผยว่า หลังมีการผ่อนผันมาระยะหนึ่ง แต่ชาวบ้านยังเพิกเฉย ซึ่งชาวบ้านต้องย้ายออกภายใน 90 วัน โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ และเมื่อมีคำสั่งศาลออกมา ทำให้ต้องเข้ามาแจ้งเตือนกับชาวบ้านอีกครั้ง

แม้ก่อนหน้านี้ ชาวบ้านจะได้ทำหนังสือยื่นต่อ พันเอก จิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม และนายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม เพื่อขอความเห็นใจ ให้เหตุผลว่าอยู่อาศัยมานาน และไม่มีที่ไป แต่หลังจากกรมทางหลวงได้รับเอกสารจากศาลปกครอง จึงดำเนินการตามที่ศาลสั่ง เพราะหากไม่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีความผิดเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือตามที่กรมทางหลวงพอจะดำเนินการได้ เนื่องจากเส้นทางที่ผ่านชุมชนแห่งนี้ไม่มีการใช้งานมานาน และยังเป็นทางตันด้วย