7 สีช่วยชาวบ้าน

บทสรุปวิธีแก้ปัญหาถนนสายไม้ตรา-บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

เรื่องราวต่อไปนี้ ถือเป็นแบบอย่างในการร่วมกันแก้ไขปัญหาถนนสายไม้ตรา-บางไทร ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งวันนี้ รายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน จะมาสรุปให้ฟัง

ภายหลังจากชาวบ้านและผู้ที่สัญจรไปมาบนถนนสายไม้ตรา-บางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร้องเรียนผ่านมายังแฟนเพจ Ch7HD Social Care ของรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน รวมถึงยังได้ร้องเรียนมายังทีมงานคอลัมน์หมายเลข 7 ด้วยนั้น จากการลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาของทีมงานคอลัมน์หมายเลข 7 มาอย่างต่อเนื่องนั้น ทาง นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบางไทร ได้นัดหมายให้ทีมงานคอลัมน์หมายเลข 7 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนผู้ประกอบการรับขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ถนนเส้นทางนี้พังชำรุดเสียหาย มาหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันนั้น ในที่ประชุมได้ชี้แจงและได้ข้อสรุปเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา นี้ว่า

ถนนสายไม้ตรา-บางไทร ที่ทาง อบจ.พระนครศรีอยุธยา ได้สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมในวงเงิน 50 ล้านบาทนั้น จะแล้วเสร็จและส่งมอบงานภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 โดยตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 จะปิดเส้นทางทำการซ่อมแซม และจะอนุญาตให้เฉพาะรถเล็กผ่านไปมาเท่านั้น พร้อมทั้งจะติดตั้งป้ายควบคุมความเร็วและกำหนดน้ำหนักบรรทุก โดยรถที่จะใช้เส้นทางนี้ ต้องมีน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 21 ตัน

อีกทั้งในระหว่างที่มีการซ่อมแซมถนนสายไม้ตรา-บางไทรนั้น ได้มีรถบรรทุกสินค้าทางการเกษตรและรถของชาวบ้านที่สัญจรไปมาได้เลี่ยงไปใช้ถนนทางไปวัดท่าซุงทักษิราราม ซึ่งเป็นคันกั้นน้ำเก่า ที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้เพียง 18 ตัน ได้เกิดการชำรุดเพิ่มเติมขึ้นมา หากทำการซ่อมแซมถนนสายไม้ตรา-บางไทร แล้วเสร็จ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ก็จะเข้าทำการซ่อมแซมทางเลี่ยงถนนทางไปวัดท่าซุงทักษิณารามต่อไปในปีหน้า พร้อมติดตั้งป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกของรถที่จะใช้เส้นทางนี้ ต้องไม่เกิน 18 ตันด้วย ซึ่งทุกฝ่ายที่เข้ามาร่วมรับฟังข้อสรุปการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ ต่างพอใจในการหารือดังกล่าว ซึ่งในท้ายสุดนายอำเภอบางไทรได้กล่าวย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางการเกษตรปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อตกลงในวันนี้ ทั้งนี้เพื่อให้คนในชุมชน หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนสามารถประสานประโยชน์ร่วมกันได้อย่างลงตัว และไม่เกิดปัญหาต่อไปในอนาคต นี่คืออีกผลสัมฤทธิ์หนึ่งของการติดตามนำเสนอข่าวของทีมข่าว 7HD