รอบรั้วเอเชีย

เปิดตัวรถไฟใต้ดินสายสีส้มของปากีสถานและจีน

ปากีสถาน และจีนจับมือร่วมกันสร้างรถไฟใต้ดินสายสีส้มในนครลาฮอร์ (Lahore) แคว้นปัญจาบ (Panjab) ของปากีสถานประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกภายใต้โครงการ ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน หรือ ซีเปค (CPEC) ซึ่งการก่อสร้างดำเนินการภายใต้หลายบริษัทของจีนเป็นเวลา 5 ปี โดยการก่อสร้างได้ใช้มาตรฐาน เครื่องไม้เครื่องมือ การสับสนุนทางการเงิน รวมถึงระบบการพัฒนาการดำเนินการและการบำรุงรักษาของจีนทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงแข็งแรงของระบบอุตสาหกรรมการขนส่งทางรถไฟของจีนด้วย โดยรถไฟใต้ดินสายสีส้มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มเปิดให้บริการประชาชนในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งจะอำนวยความสะดวกต่อคนในพื้นที่ และปรับปรุงระบบการจราจรในนครลาฮอร์ ให้ดีขึ้น และกลายเป็นแลนมาร์กแห่งใหม่ของนครลาฮอร์ด้วย นอกจากนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าว ยังสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นมากกว่า 7,000 คน และในส่วนการดำเนินงาน และการบำรุงรักษาหลังจากสร้างรถไฟใต้ดินสายนี้ จะสร้างงานกับชาวท้องถิ่นราว 2,000 คนด้วย