7HDร้อนออนไลน์

เร่งระบายน้ำเขื่อนลำพระเพลิง เตือนน้ำล้นตลิ่ง 11 ตำบล เก็บของขึ้นที่สูง

วันนี้ ( 28 ต.ค.63 ) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงมาตรการรับมือกับพายุโมลาเบ ซึ่งเป็นพายุ ระดับ 5 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือ จึงออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในอำเภอปักธงชัย และอำเภอโชคชัย ถึงการระบายน้ำออกจากเขื่อนลำพระเพลิง ซึ่งปัจจุบันเขื่อนลำพระเพลิงมีปริมาณกักเก็บ 154  ล้าน ลบ.ม. หรือ 99 % ของความจุ  และในช่วงที่มีพายุโมลาเบส่งผลกระทบต่อจังนครราชสีมา คาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนลำพระเพลิงเป็นจำนวนมาก เพื่อเตรียมรับสถานการณ์เขื่อนลำพระเพลิงได้ระบายน้ำทางคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในอัตรา 10 ลบ.ม./วินาที และลงคลองธรรมชาติลำพระเพลิง ในอัตรา 30 ลบ.ม./วินาที

จึงขอให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ ใน ต.ลำนางแก้ว ต.ตะขบ ต.สุขเกษม ต.งิ้ว ต.นกออก ต.ดอน ต.เมืองปัก ต.โคกไทย ของ อ.ปักธงชัย และ ต.ท่าลาดขาว ต.พลับพลา ต.กระโทก ของ อ.โชคชัย ให้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมกันนี้ได้สั่งการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ลงพื้นที่แจ้งข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยตรง และติดตามสถานการณ์น้ำ จัดเวรเฝ้าระวังประจำตามจุดเสี่ยงต่างๆ หากประเมินสถานการณ์แล้วพบว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้สั่งอพยพประชาชนไปยังจุดอพยพที่ได้จัดเตรียมไว้ทันที