ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : ชุมชน-ทุนอสังหาฯ กับแผนพัฒนา กทม.

หลังฟังความจากชาวชุมชน ซึ่งที่ดินมีมูลค่าเป็นที่หมายตาของกลุ่มทุนในการสร้างตึกสูง วันนี้เป็นคิวของกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และภาครัฐที่ถูกเพ่งเล็งว่ามักหาทางเลี่ยงกฎหมายจะชี้แจงอย่างไร จุดสมดุลอยู่ตรงไหน