ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนนคันกั้นน้ำที่อยุธยางบ 55.7 ล้านบาทใช้งานไม่ถึงปีพังแล้ว ตอนที่ 3

นายช่างชลประทานอาวุโส กรมชลประทาน อธิบายการซ่อมถนนคันกั้นน้ำที่ชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 2 วันที่แล้วเป็นเพียงการซ่อมเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ หลังจากนั้นเมื่อสภาพดินใต้พื้นถนนทรุดตัวจนมั่นคงแน่นหนา จะมีการซ่อมตามหลักวิศวกรรมเพราะยังอยู่ในประกันสัญญา 2 ปี

ถนนคันกั้นน้ำสายนี้ กรมชลประทานจัดทำเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านพื้นที่นี้น้ำท่วมแทบทุกปี โดยใช้งบกว่า 55.7 ล้านบาทจ้างเอกชนก่อสร้างระยะทาง 5.3 กิโลเมตร ขนาด 2 ช่องจราจร พื้นยางมะตอยหนา 5 เซนติเมตร รับน้ำหนักได้ 21 ตัน คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.ขยายผลตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายนปีที่แล้ว หลังเปิดใช้งานถนนทรุดตัวเกิดรอยแยกเป็นแนวยาวความชำรุดของถนนสายนี้ นอกจากสาเหตุมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินแล่นผ่าน นายช่างชลประทานอาวุโส ยอมรับว่ามีอีกปัจจัยสำคัญที่อยู่เหนือการควบคุมนั่นคือการดูดทรายในพื้นที่

ถนนคันกั้นน้ำโครงการนี้หลังครบกำหนดประกัน 2 ปี กรมชลประทานจะส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของ อบต.กบเจา ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ดูแลรักษาต่อไป