ข่าวภาคค่ำ

ครม.ตั้งกรรมการสมานฉันท์ ด้านฝ่ายค้านยืนยันไม่เข้าร่วมด้วย

รัฐสภาหาแนวทางจัดตั้งกรรมการสมานฉันท์ ขณะที่ ฝ่ายค้านยืนยันหนักแน่นไม่เข้าร่วมด้วย ขอเพียงให้นายกรัฐมนตรีลาออก พร้อมกับให้แก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญตามญัตติที่เสนอไป

นายกรัฐมนตรี ยอมรับแนวทางการหารือร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้น ยังมีทางออก ขอเพียงหันหน้าเจรจาพูดคุย พร้อมยืนยันอีกครั้งให้โอกาสคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น และตนเองยังคงจำเป็นต้องทำหน้าที่นำพาประเทศต่อไป

ส่วนฝ่ายค้าน ยืนยันเช่นเดิมที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีลาออก เพราะเป็นต้นเหตุของปัญหา ประเทศจะพ้นวิกฤตได้ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเร็วตามญัตติที่เสนอไป และจะไม่ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม การตั้งคณะกรรมการนั้น ได้รับคำยืนยันจากประธานรัฐสภาแล้วว่า มีการปรึกษาสถาบันพระปกเกล้า ให้ออกแบบโครงสร้างเพื่อให้เกิดความชัดเจน