ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี

ค่ำวานนี้ ที่วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปเหมือนและพระอัฐิธาตุพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท ณ พระเจดีย์พระโพธิญาณเถร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งจัดแสดงจัดประวัติ เครื่องอัฐบริขาร และหุ่นขี้ผึ้งของพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภทฺโท ซึ่งเปิดให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาเข้าไปสักการะบูชา โดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตนใต้ร่มกาสาวพัสตร์ หลวงปู่ชาได้อุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พุทธศาสนา ทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งศิษยานุศิษย์ยังคงรักษาแนวทางปฏิบัติธรรมที่ท่านได้สั่งสอนไว้จนถึงปัจจุบัน ในการนี้ ทอดพระเนตรสาธิตการตัดผ้าพระกฐินที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และทรงปลูกต้นรวงผึ้ง เป็นที่ระลึกที่หน้าพิพิธภัณฑ์ฯ

จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นตลอดสองฝั่งที่ทรงพระดำเนินผ่าน ซึ่งราษฎรได้เปล่งเสียงถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" และชูพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสขอบใจผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย

จากนั้น ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้าขอเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 10 คน โดยทรงมีพระราชปฏิสันถารถึงอาการเจ็บป่วยด้วยทรงห่วงใย พร้อมพระราชทานกำลังใจ และพระราชทานยาแก่ผู้ป่วย แล้วทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน มีบุคลากรทางการแพทย์จากกองแพทย์หลวง กรมแพทย์ทหารบก หน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม เพื่อตรวจรักษาโรคต่าง ๆ ได้แก่ ตรวจโรคทั่วไป ตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจภาพจอประสาทตา คัดกรองมะเร็งเต้านม บริการด้านทันตกรรมด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน และการตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน

แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้พระราชทานคำแนะนำในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎร และทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไหมพื้นเมือง โดยกลุ่มทอผ้าชุมชน รวมถึงโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ อำเภอบุณฑริก และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร โอกาสนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ปฏิบัติงาน "ขอให้ท่านมีกำลังใจ มีความเข้มแข็ง ทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป"

จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่น โดยราษฎรต่างเปล่งเสียงถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" พร้อมกับโบกธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย และธงพระนามาภิไธย ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของ และผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด ทรงยื่นพระหัตถ์ให้ราษฎรจับอย่างไม่ถือพระองค์ เมื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ ราษฎรทุกคนต่างร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อส่งเสด็จอย่างกึกก้อง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด