ข่าวในพระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุพระราชทานศพ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์

ที่ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุพระราชทานศพ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 สิริอายุได้ 93 ปี

ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ ผู้แทนพระองค์ จุดเทียนดูหนังสือเทศน์ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับฟังธรรม นายไกรภพ สินธวานนท์ ผู้เป็นบุตร จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศศพ สำหรับศพฟังธรรม พระราชาคณะให้ศีล และแสดงพระธรรมเทศนา จบแล้ว พระสงฆ์ถวายพรพระ ผู้แทนพระองค์ ประเคนสำรับภัตตาหารแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์ สำรับภัตตาหารนอกนั้นให้ทายาทประเคน เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ ผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทอดผ้าไตร 10 ไตร และกรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด