ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ที่พระอุโบสถ วัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ได้ร่วมกันสำรวมจิตเป็นเวลา 89 วินาที

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยฯ เมื่อปี 2547 พร้อมพระราชทานทุนประเดิมเริ่มแรก เพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์และสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง แตกฉาน มีหลักพุทธธรรมเป็นแกน เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน โดยพิจารณาให้ทุนพระสงฆ์ หรือสามเณรที่มีสัญชาติไทย มีศีลาจารวัตรงดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด โดยทรงรับโครงการฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด