สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : เร่งสางปมวิลลาหรู บนเกาะสมุย ตอน 1

หลังทีมข่าวช่อง 7HD เกาะติดการก่อสร้างวิลลาหรูบนเกาะสมุยต่อเนื่อง โดยพบความผิดปกติการออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน และขณะนี้บางโครงการที่เจ้าของเป็นชาวต่างชาติ กลายเป็นวิลลาร้าง เพราะประสบปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งสร้างความเสียหายให้การท่องเที่ยว ติดตามจากรายงานคุณเตชะวัฒน์ สุรักษ์

เสียงพันโท ดุสิต เกษรแก้ว หัวหน้าชุดเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน พื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ยืนยันว่าการตรวจสอบวิลลาหรูที่ก่อสร้างบนภูเขาหลายแห่งของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เอกสารสิทธิไม่ชอบมาพากล และอนาคตทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นตามมาได้

โดยพบพฤติกรรมแก๊งที่ดิน ที่มีกลุ่มนายทุน และกลุ่มนอมินี สรรหาที่ดินตั้งแต่ปี 2548 ก่อนเข้าหาเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยที่เกี่ยวข้องบางคน เพื่อนำเอกสารสิทธิ สค. 1 ไปขอออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน เนื่องจากพื้นที่เกาะสมุย หากมีเอกสารสิทธิ สค.1 จะได้รับการยกเว้นไม่นำความลาดชันมาพิจารณาประกอบการออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน จึงทำให้กลุ่มนายทุน เสาะแสวงหาทุ่มทุนซื้อเอกสารสิทธิ สค.1 และทำให้พบ 4 พฤติกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมาย ประกอบด้วย

- สค.บิน เป็นการนำ เอกสารสิทธิ สค.1 ไปสวมครอบที่ดินแปลงอื่น ซึ่งบนภูเขาเฉวงน้อย หรือ ภูเขาหมาแหงน ขณะนี้เหลือเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้อง

- สค.บวม เพิ่มจำนวนเนื้อที่ ก่อนออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน

- สค.แตกหน่อ นำเอกสารสิทธิ สค.1 ไปออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินใกล้กัน ก่อนรวมเป็นเนื้อที่เดียวกัน ซึ่งพบว่าที่ดินแปลงหนึ่ง เดิมมีเนื้อที่ 7 ไร่ แต่แตกหน่อเพิ่ม 3 แปลง รวมได้ที่ดินมากกว่า 70 ไร่

- สค.โคลนนิ่ง คือ นำเอกสารสิทธิ สค.1 ไปออกโฉนดที่ดินอีกแปลงหนึ่ง มีลักษณะคล้าย สค.บิน

พื้นที่ก่อสร้างวิลลาส่วนใหญ่อยู่บนภูเขาสูง ความลาดชันบางแห่งเกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้ามก่อสร้างอยู่แล้ว ขณะที่การขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลนครเกาะสมุย พิจารณาอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร แต่เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้ตรวจสอบพื้นที่จริง หรือก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลน ทำให้เกิดความผิดพลาด 

ขณะนี้พบว่าวิลลากว่า 150 ยูนิต บนภูเขาหมาแหงน ที่ความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 50 ของโครงการหนึ่ง หยุดก่อสร้าง เนื่องจากประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้มีเศษซากวิลลากระจายตามจุดต่าง ๆ

โครงการดังกล่าว พบว่าเจ้าของเป็นชาวฝรั่งเศส ส่วนลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวจีน และเยอรมัน ขณะนี้วิลลาหรูดังกล่าวอีก 5-6 โครงการ กลายเศษซากอาคาร มีหญ้าขึ้นปกคลุม จนทำให้ชาวเกาะสมุยกังวลกับทรัพยาธรรมชาติป่าไม้ที่ถูกทำลายไปแล้ว

สังคมเกาะสมุย พุ่งเป้าไปที่สำนักงานที่ดินสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินที่ย้ายมาประจำการไม่นาน ยืนยันกรมที่ดินเดินหน้าสางปมปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดินโดยมิชอบ โดยตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว และขณะนี้ก็มีที่ดินอีกหลายแปลงที่มีปัญหา โดยหลักเกณฑ์ให้พิจารณาออกเอกสารสิทธิ สค.1 ที่ยื่นขอก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 หากผู้ใดยื่นหลังจากนี้ต้องยื่นต่อศาลให้พิพากษาว่าครอบครองจริงหรือไม่ แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมา มี สค.บิน และ สค.บวม เกิดขึ้นจริง

พรุ่งนี้ต้องติดตามหลักฐานคลิปเสียงผู้รับเหมาก่อสร้าง ยอมเผยถึงวิธีการแลกกับการก่อสร้างวิลลาหรูบนเกาะสมุยให้สะดวกมากขึ้น