เช้านี้ที่หมอชิต

ประเพณีแข่งขันแพทะเลภูเขาชาวม้ง จ.พิษณุโลก

เช้านี้ที่หมอชิต - ภาพประเพณีแข่งขันแพทะเลภูเขาชาวม้ง บริเวณอ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นาขั้นบันไดบ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ในงานยังมีการแข่งขันการละเล่นของชาวไทยภูเขา ทั้งมวยทะเลภูเขา ฟอร์มูลาม้ง และยิงหน้าไม้ เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของชาวม้ง

รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และกระตุ้นการท่องเที่ยว