ห้องข่าววาไรตี้

ธ.ออมสินปล่อยสินเชื่อพยุง SMEs

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการ SMEs จำนวนมาก ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหลายรายถึงขั้นหันไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะวิธีการ “ขายฝากที่ดิน” ที่ให้วงเงินต่ำแต่ดอกเบี้ยสูง มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม ธนาคารออมสิน จึงออกสินเชื่อใหม่ “สินเชื่อ SMEs” มีที่มีเงิน วงเงิน 10,000 ล้านบาท เปิดให้ผู้ประกอบการ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เป็น SMEs สามารถใช้โฉนดที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้เงิน วงเงินกู้สูงสุดถึง 50 ล้านบาท โดยธนาคารจะพิจารณาให้กู้ได้สูงถึง 70% ของราคาประเมินที่ดินของราชการ 

ที่สำคัญไม่มีการพิจารณาภาระผู้กู้และไม่วิเคราะห์รายได้ ส่วนอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5.99% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา โดยผู้กู้สามารถนำเงินต้นมาไถ่ถอนที่ดินคืนได้เมื่อพร้อมภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการหรือนำไปไถ่ถอนจากสัญญาขายฝากที่ทำไว้

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง