7HDร้อนออนไลน์

ศบค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 คน มาจากญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) เปิดเผยข้อมูลประจำวัน ( 29 ต.ค.63 ) โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 คน ยอดผู้ป่วยสะสม 3,763 คน มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้เพิ่ม 9 คน ยอดผู้รักษาหายสะสม 3,570 คน และยังมีผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 134 คน สำหรับวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 59 คน

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 4 คน เป็นผู้เดินทางจากประเทศญี่ปุ่น 1 คน โดยเป็นนักศึกษาหญิงชาวไทย อายุ 24 ปี เคยมีประวัติไข้สูงเมื่อวันที่ 6 ต.ค.63 ผู้เดินทางจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 คน เป็นหญิงชาวไทย อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานนวดสปา มีประวัติไข้ ไอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เมื่อวันที่ 16 ต.ค.63 และผู้เดินทางจากประเทศคูเวต 2 คน คนแรกเป็นหญิงสัญชาติคูเวต อายุ 67 ปี อาชีพแม่บ้าน เดินทางเข้ามารักษาอาการป่วยด้วยโรคอื่น และนักศึกษาชาย สัญชาติคูเวต อายุ 19 ปี เดินทางติดตามแม่ที่มีนัดเข้ารักษาอาการป่วยในโรงพยาบาลเอกชน โดยมีประวัติไม่รับรู้กลิ่นและรส

ทั้งนี้ผู้เดินทางเข้ามาในประเทศทั้งหมดเข้าพักในสถานกักกันตัวที่รัฐจัดให้ และสถานกักกันตัวทางเลือก เมื่อตรวจพบติดเชื้อได้ถูกส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลแล้ว