ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : ผังเมืองใหม่ กับ กทม.ที่ยั่งยืน

จากชุมชนเมือง ตึกสูง สู่ผังเมืองรวม กทม.ที่ยั่งยืน แต่ดูเหมือนผังเมืองใหม่ของ กทม. อาจคลอดได้ไม่ง่ายนักเมื่อยังมีหลายฝ่ายเตรียมคัดค้าน..