ห้องข่าวภาคเที่ยง

ผู้ป่วยเบาหวานทั่วประเทศมีมากกว่า 5 ล้านคนแล้ว เผยเจอเร็วขึ้นตั้งแต่อายุ 30 ปี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เผยแต่ละปีไทยมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มปีละ 100,000 คน คาดว่าขณะนี้ผู้ป่วยเบาหวานทั่วประเทศจะมีมากกว่า 5 ล้านคนแล้ว และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากโรคอ้วน, พฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานจัด มันจัด เค็มจัด ความเครียดสูง, ป่วยจากพันธุกรรม, การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ 

ความรุนแรงของเบาหวาน ทำให้เสียชีวิตได้จากโรคแทรกซ้อน อย่างเช่น ความดันโลหิตสูง โรคไต การรักษาโรคที่สำคัญ ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การดูแลอาหาร ออกกำลังกาย ถ้าเบาหวานรุนแรง กำเริบ ต้องฉีดยาอินซูลิน เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด ในวัยหนุ่มสาว ยังเจอโรคเบาหวานเร็วขึ้น ตั้งแต่อายุ 30 ปี 

ขณะที่ นายแพทย์ธนพงศ์ จินวงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระบุว่า กรณีเบาหวานที่รุนแรงควบคุมไม่ได้ ผู้ป่วยต้องฉีดอินซูลินเพื่อรักษา และลดระดับน้ำตาลในเลือด และยาอาจทำให้เกิดระดับน้ำตาลต่ำ เสี่ยงอาการวูบได้ ต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาว่า ถ้าควบคุมโรคไม่ได้ ไม่ควรอนุญาตให้ขับขี่