7HDร้อนออนไลน์

เปิดแล้ว ฤดูกาลชมดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว สวยไม่แพัเมืองนอก

วันนี้ ( 29 ต.ค.63 ) ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 กรมส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันเปิดงานฤดูกาลท่องเที่ยวดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 29  ต.ค.63 ไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/10/29/5f9a81bfdf3b11.05886288.jpg

ทางด้านนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่เข้ามาท่องเที่ยวในสวนดอกไม้ได้บันทึกภาพความสวยงามของดอกซีโลเลีย หรือ สร้อยไก่ญี่ปุ่น ที่มีทั้งสีแดงสดและสีส้ม ที่กำลังเบ่งบานเต็มแปลงปลูกภายในสวนดอกไม้ใน ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่กำลังเบ่งบานอวดสีสันความสวยงามท่ามกลางอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวัน โดยฤดูกาลท่องเที่ยวดอกไม้บ้านที่เหมืองแก้วครั้งนี้ มีเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับทั้งตำบลกว่า 30 ราย พร้อมใจกันเปิดสวนดอกไม้ต้อนรับนักท่องเที่ยว มีทั้งแปลง ดอกมากาเรต ดอกคัตเตอร์ เบญจมาศ และไม้ประดับอื่น ๆ ให้ชื่นชมมากกว่า 20 ชนิด

 https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/10/29/5f9a81cc7421f5.96188666.jpg 

นางชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม กล่าวว่าตำบลเหมืองแก้วเป็นแหล่งปลูกไม้ดอกเพื่อการค้าที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 70 ราย พื้นที่ปลูก จำนวน 203 ไร่ ทั้ง มากาเร็ต พีค๊อก สร้อยไก่ เบญจมาศ โดยใน 70 รายนี้ มี 30 ราย ที่เปิดพื้นที่แปลงดอกไม้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก่อนที่จะตัดดอกขาย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และช่วยเกษตรกรได้มีโอกาสฟื้นตัวและมีรายได้เพิ่มขึ้น หลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด 19

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/10/29/5f9a81dbf27111.83673136.jpg

โดยในฤดูหนาวปี 2562 มีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าตำบลกว่า 10 ล้านบาท  จึงคาดว่าเทศกาลที่จัดขึ้นต่อเนื่องในปีนี้ จะสร้างรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นได้ไม่น้อยกว่าปี 2562

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/10/29/5f9a81f8354403.68419182.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง