7HD ร้อนออนไลน์

สหรัฐอเมริกา เลือกตั้งอย่างไร

สรุปขั้นตอนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

1 ปี ก่อนการเลือกตั้ง 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากสองพรรคการเมืองใหญ่คือ พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันจะเริ่มกิจกรรมรณรงค์หาเสียง โดยจะตั้งคณะทำงานและเริ่ม “ออกเดินทางปราศรัย” ทั่วประเทศ เพื่อหาเสียงสนับสนุนและระดมทุนสำหรับการรณรงค์หาเสียง

ช่วงแรกของการรณรงค์หาเสียง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากทั้งสองพรรค จะปราศรัยโต้วาทีถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ในระหว่างการโต้วาที ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนจะต้องตอบคำถามยากๆ เกี่ยวกับนโยบายของพวกเขา รวมทั้งต้องแก้ต่างจุดยืนของตนในประเด็นและนโยบายต่างๆ

1. การเลือกตั้งขั้นต้นและการประชุมคอคัส
คนจำนวนไม่น้อยอยากเป็นประธานาธิบดี และแต่ละคนก็มีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของรัฐบาลที่แตกต่างกัน กลุ่มคนที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันจะสังกัดพรรคการเมืองเดียวกัน เป็นที่มาของการเลือกตั้งขั้นต้นและการประชุมคอคัส ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากแต่ละพรรคเดินสายหาเสียงทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรคของตน การประชุมขั้นต้นและการประชุม คอคัส ซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงที่สำคัญเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ การประชุมนี้นำไปสู่การเลือกตัวแทน ซึ่งจะไปเข้าร่วมการประชุมใหญ่ระดับประเทศของพรรค รัฐที่ได้รับความสนใจมากคือ ไอโอวา นิวแฮมป์เชียร์ เนวาดาและเซาท์แคโรไลนา ซึ่งผลการเลือกตัวแทนของรัฐเหล่านี้มักจะชี้ว่าใครจะได้รับเสนอชื่อเป็นผู้ สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี

การประชุมคอคัส
สมาชิกพรรคเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ดีที่สุด จากการอภิปรายและออกคะแนนเสียงหลายครั้ง

การเลือกตั้งขั้นต้น
สมาชิกพรรคออกเสียงเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งทั่วไป

2. การประชุมใหญ่พรรคการเมือง
แต่ละพรรคการเมืองจัดการประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตัวแทนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเพียงคนเดียว ตัวแทนระดับรัฐจากการประชุมขั้นต้นและการประชุมคอคัสที่ได้รับเลือกจากประชาชน จะให้การ “รับรอง” ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีที่พวกเขาชื่นชอบ และเมื่อการประชุมใหญ่สิ้นสุดลง พรรคการเมืองก็จะออกประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าพรรคได้เสนอชื่อบุคคลใดเป็นตัวแทนของพรรคลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ระหว่างการประชุมนั้น ตัวแทนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะเลือกคู่หูชิงตำแหน่ง (ผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี) ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคต่างๆ ลงพื้นที่เรียกคะแนนเสียงจากประชาชนทั่วประเทศ

3. การเลือกตั้งทั่วไป
ประชาชนทุกรัฐทั่วประเทศ ลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีเพียงเสียงเดียว เมื่อคนอเมริกันไปคูหาเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน พวกเขาจะเลือกผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี พร้อมผู้สมัครดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคนที่ตนชื่นชอบ แต่จริงๆ แล้ว พวกเขากำลังลงคะแนนเสียงให้บุคคลกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า “ผู้เลือกตั้งประธานาธิบดี” หากผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใด ได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่จากประชาชนในรัฐ (ยกเว้นรัฐเมนและเนแบรสกา) ผู้สมัครคนนั้นจะได้คะแนนผู้เลือกตั้ง (electoral vote) ทั้งหมดของรัฐนั้นๆ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ได้รับคะแนนเสียงจากผู้เลือกตั้งมากที่สุด จะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี

4. คณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดี
คณะผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นกระบวนการที่ “ผู้เลือกตั้ง” หรือตัวแทนจากแต่ละรัฐ ซึ่งจะมีจำนวนเป็นสัดส่วนกับจำนวนประชากรของรัฐ ลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดี แต่ละรัฐมีจำนวนผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีเท่ากับจำนวนตัวแทนของรัฐในสภาคองเกรส ผู้เลือกตั้งทั้งหมดมีจำนวน 538 คน ซึ่งได้รับเลือกตามนโยบายของแต่ละรัฐ ผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ละคนจะลงคะแนนเสียง 1 เสียง หลังการเลือกตั้งทั่วไป และผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง (270 เสียง) จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี

ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้ง สาบานตนเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม

ที่มาข้อมูล : สถานทูตสหรัฐอเมริกา