ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

เวลา 17.38 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์

วัดพระพุทธบาท เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี 2167 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งได้ทอดพระเนตรรอยพระพุทธบาท ตามลักษณะ 108 ประการ ณ เขาสุวรรณบรรพต หรือ เขาสัจจพันธคีรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สร้างมณฑปชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมามีการสร้าง ต่อเติมกันอีกหลายสมัยและยังพบรอยจารึกพระปรมาภิไธย จปร. ที่ก้อนหินขนาดใหญ่ สูงจากพื้น 160 เซนติเมตร เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงนมัสการรอยพระพุทธบาท ภายในวัด ยังมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธบาท หรือ วิหารหลวง ซึ่งเก็บรวบรวมศิลปวัตถุอันมีค่า อาทิ เครื่องทรงสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม, เครื่องลายครามสังคโลก และยอดมณฑปพระพุทธบาทเก่า โดยจะเปิดให้ชมเฉพาะช่วงที่มีงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาท และงานประเพณีตักบาตรดอกไม้ ในวันเข้าพรรษา ปัจจุบัน มี พระธรรมปิฎก ชวลิต อภิวัฑฺฒโน เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ สามเณร จำพรรษา รวม 39 รูป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด