ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทภัยจังหวัดสระแก้ว

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ รวม 300 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

จังหวัดสระแก้ว ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุดีเปรสชันระดับ 1 บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันระดับ 2 ในระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 9 อำเภอ 55 ตำบล 509 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอโคกสูง อำเภอตาพระยา และอำเภอคลองหาด ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ ทรัพย์สินและบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ประชาชนเดือดร้อน 24,721 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว และอยู่ระหว่างการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด