เช้านี้ที่หมอชิต

สธ.เตรียมเสนอการกักตัวเป็นนโยบายชาติ ลดเวลาเหลือ 10 วัน รองรับการเปิดประเทศ

เช้านี้ที่หมอชิต - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบนโยบายกักกันโรคระดับชาติ 3 ด้าน และเห็นชอบหลักการเรื่องการลดเวลาการกักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จาก 14 วัน เหลือ 10 วัน เตรียมเสนอ ศบค. พิจารณา
   
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำ และพบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคได้ดี ตั้งแต่การตรวจคัดกรองอย่างละเอียด ทำให้ค้นพบเร็ว ควบคุมโรคได้ดี ภาพรวมประเทศไทยมีศักยภาพในการต่อสู้โควิด-19 พร้อมทั้งมีทรัพยากร เวชภัณฑ์ แล็บ ยา แพทย์ พยาบาล ที่สำคัญขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยหนักในไอซียู และอัตราการเสียชีวิตต่ำมาก น้อยกว่าร้อยละ 2 ทำให้ประชาชนมั่นใจได้

โจทย์สำคัญ คือ การสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจบนพื้นฐานความปลอดภัยประชาชน ช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งไทยยังต้องพึ่งพาต่างชาติ การเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติให้สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว หรือการค้าการลงทุน จะช่วยให้เศรษฐกิจของเรากลับมาเดินหน้าอีกครั้ง เรื่องเศรษฐกิจสุขภาพเป็นนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยยังคงความปลอดภัยให้กับประชาชนและสังคมด้วย

นายอนุทิน เปิดเผยอีกว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างนโยบายการกักกันโรคในประเทศ (National Quarantine Policy) รองรับการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยาว ประกอบด้วย 3 หลักการ คือ การจัดให้มีระบบการกักกันโรค และสถานที่กักกันผู้สัมผัสโรคหรือพาหะ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทของการปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมาย และเพียงพอทุกพื้นที่

พัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบการกักกันโรคและสถานที่กักกันโรคให้เป็นเอกภาพ ทั้งในระดับชาติ และระดับจังหวัด ที่สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เห็นด้วยกับหลักการ เรื่องการลดเวลาการกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน และให้ข้อเสนอแนะให้เน้นเรื่องความปลอดภัย การติดตามตัวได้ มีอาการป่วยหรือไม่ เข้มข้นการปฏิบัติตัวแบบ New Normal โดยจะเสนอ ศบค. พิจารณาต่อไป