สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : เร่งสอบแก๊งออกโฉนดที่ดินมิชอบเกาะสมุย

การตรวจสอบวิลลาหรูบนภูเขาในพื้นที่เกาะสมุย ล่าสุด คืบหน้าตำรวจเตรียมสรุปสำนวนส่งต่อให้ ป.ป.ช. สอบสวน ขณะที่แหล่งข่าววงการก่อสร้าง ยอมเผยข้อมูลวิธีการที่ทำให้การทำงานมีความสะดวกมากขึ้น ติดตามจากรายงาน คุณเตชะวัฒน์ สุขรักษ์

แหล่งข่าววงการรับเหมาก่อสร้างบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดใจกับทีมข่าวช่อง 7HD ถึงมูลค่าเงินใต้โต๊ะที่ต้องจ่ายเพื่อให้การก่อสร้างวิลลาหรู ได้รับความสะดวก ไม่มีปัญหา ทั้งที่รู้ว่าพื้นที่การก่อสร้างมีปัญหาความลาดชัน และการได้มาของเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินมิชอบด้วยกฎหมาย

การจ่ายเงินใต้โต๊ะ เจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยงาน จะเรียกรับเปอร์เซ็นต์จากมูลค่าการก่อสร้างแต่ละหลังไม่เท่ากัน เริ่มตั้งแต่ 3 เปอร์เซ็นต์ จนถึง 7 เปอร์เซ็นต์ หรือบางหลังต้องจ่ายราคาเหมา แต่ละหลังจะจ่ายเท่าไหร่ต่อ 1 ใบอนูญาต ขึ้นอยู่กับการเรียกรับ และจะรับเงินเป็นก้อน จึงเชื่อว่าทำเป็นขบวนการ

เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเกาะสมุย ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างวิลลาหรู ยืนยัน การออกใบอนุญาตก่อสร้างวิลลาแต่ละโครงการ พิจารณาจากแบบแปลน เอกสารสิทธิที่ดิน โดยนำ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร, พ.ร.บ.การผังเมือง และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องความลาดชัน มาพิจารณาประกอบการออกใบอนุญาต แต่หากก่อสร้างผิดจากแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต ก็จะออกคำสั่งระงับการก่อสร้าง หรือห้ามใช้อาคาร และให้แก้ไข หรือให้รื้อถอนอาคารทันที แต่ยืนยันเทศบาลนครเกาะสมุย ออกใบอนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมาย

ตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นบนเกาะสมุยต่อเนื่อง เพราะมีความผิดปกติทั้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ที่ให้ก่อสร้างได้ในพื้นที่ที่ลาดชัน และพบความผิดปกติการออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน ทั้งการปลอมลายเซ็นต์ และการนำเอกสารสิทธิ สค.1 ไปออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน ซ้ำไปซ้ำมาหลายแปลง จนมีเนื้อที่เพิ่มขึ้น และการแก้ไขเอกสารในสารบบโฉนดที่ดินให้เชื่อมโยงกัน

ขณะนี้กำลังสอบสวนว่า ทำให้รัฐเสียหายมากน้อยเพียงใด และเร่งตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินทั้งหมดในเกาะสมุย เพราะเชื่อว่ายังมีอีกหลายแปลงที่ออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินมิชอบด้วยกฎหมาย และจะตรวจสอบอย่างละเอียด เพราะมีการทำกันเป็นขบวนการ มีหลายหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้อง หากพบเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานใดกระทำความผิด ก็จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. สอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

การก่อสร้างวิลลาหรู ที่มีนายทุนเป็นชาวต่างชาติ ร่วมกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ดำเนินการลักษณะนอมินี ก่อนเข้าหาเจ้าหน้าที่รัฐบางคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย และบางโครงการก็เข้าข่ายการฟอกเงิน