เช้านี้ที่หมอชิต

งานเทศกาลโคมเเสนดวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปชมบรรยากาศงานเทศกาล โคมเเสนดวงที่เมืองลำพูน และพิธีถวายโคมเเด่องค์พระธาตุหริภุญชัยประจำปี ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

งานนี้จัดขึ้นเป็นพุทธบูชา และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา และเป็นส่วนหนึ่งของประเพณียี่เป็ง หรือเทศกาลลอยกระทงจังหวัดลำพูน

ส่วนที่วัดป่าพระเจ้าอุทุมพร จังหวัดลำปาง มีประเพณีถวายโคมไฟ ในเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป็งเช่นเดียวกัน โดยเชื่อว่าแสงไฟจากโคมที่ส่องสว่างจะช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุข