เช้าข่าว 7 สี

ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจท่าเรือริมเจ้าพระยา ให้ประชาชนลอยกระทงอย่างอุ่นใจแบบ New Normal

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงเรือสำรวจความพร้อม ความมั่นคงของท่าเรือ และโป๊ะเรือก่อนถึงคืนวันลอยกระทง 31 ตุลาคมนี้ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับท่าเรือในกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 402 แห่ง เปิดให้ใช้งานได้ 353 แห่ง ชำรุด 49 แห่ง ซึ่งได้ติดป้ายห้ามใช้งานแล้ว และสำหรับท่าเรือ - โป๊ะเรือ ที่ใช้งานได้ จะเปิดให้ประชาชนลงไปลอยกระทงอย่างระมัดระวัง เนื่องจากกระแสน้ำที่สูง และไหลเชี่ยว โดยแต่ละจุดจะมีเจ้าหน้าที่ประจำการ เพื่อจำกัดจำนวนการขึ้นลง โดยปรับจำนวนประชาชนลงมายังโป๊ะเรือ 20 เปอร์เซHนต์ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ยังเปิดพื้นที่สวนสาธารณะทั่วกรุงฯ อีก 30 แห่ง ให้ประชาชนที่พักอาศัย ห่างจากแม่น้ำลำคลอง ได้เข้าลอยกระทง โดยจะเปิดแต่เวลา 05.00 – 24.00 น. และห้ามจุดประทัด พลุ ดอกไม้เพลิง ภายในสวนสาธารณะ พร้อมทั้งห้ามมีการจุด ปล่อย และจำหน่ายโคมลอย บั้งไฟ โคมไฟ โคมควัน ประทัด พลุ รวมถึงอาหาร และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เด็ดขาด