เช้าข่าว 7 สี

ประเพณีบูชาโคมไฟงานยี่เป็งที่ จ.ลำปาง

กิจกรรมดังกล่าวจัดที่วัดป่าพระเจ้าอุทุมพร ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยชาวบ้าน นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน ร่วมงานประเพณีบูชาโคมไฟ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลลอยกระทง หรือ ประเพณียี่เป็ง ซึ่งวัดป่าพระเจ้าอุทุมพร นำโคมล้านนา หลากสีสันกว่า 3,000 ดวง ตกแต่งแขวนไว้หน้าอุโบสถ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงาม ขณะที่ชาวบ้านก็ร่วมกันรำตามประเพณีของชาวล้านนาอย่างอ่อนช้อยทั้งนี้ประเพณีดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวล้านนา เพื่อต้อนรับเทศกาลลอยกระทง หรือ ประเพณียี่เป็ง โดยมีการนำปัจจัยที่ได้จากผู้ที่มาบูชาโคมล้านนา นำไปสร้างพระธาตุที่วัดกำลังดำเนินการก่อสร้างในขณะนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญ และส่งเสริมการท่องเที่ยว หลังโรคโควิด-19 แพร่ระบาดและสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนโคมล้านนา เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ที่ชาวล้านนาใช้ในงานประเพณียี่เป็ง เพื่อสักการบูชาพระพุทธเจ้า คืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง ตามความเชื่อว่า หากผู้ใดกระทำเช่นนี้แล้ว ไฟโคมจะช่วยส่องประกายให้ดำเนินชีวิตเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขอีกด้วย

ไปต่อที่งานไหว้สาพระธาตุลำปางหลวง องค์พระธาตุเก่าแก่คู่ล้านนา อายุกว่า 1,300 ปี ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งมีการจัดประเพณียี่เป็ง เพื่อสืบสานประเพณีเก่าแก่ วัฒนธรรมที่ดีงามในท้องถิ่นโดยงานดังกล่าว จัดถึงวันนี้เป็นสุดท้าย ขณะที่ในงานมีการจัดกาดหมั้วครัวแลง หรือตลาดเย็น และแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะได้เข้าสักการะขอพร องค์พระธาตุลำปางหลวง ถึง 21.00 น. ทำให้นักท่องเที่ยวจะได้เข้าชื่นชมความสวยงามขององค์พระธาตุลำปางหลวง สีทองเก่าแก่คู่ล้านนา ในยามค่ำคืน ขณะที่ปกติจะปิดเวลา 17.00 น. และวัดฯ ยังอัญเชิญ พระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า พระพุทธรูปหยกเขียวทั้งองค์ เก่าแก่คู่เมืองลำปาง จากที่ประดิษฐานห้องนิรภัย มาประดิษฐานในวิหารหลวง เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้กราบไหว้ขอพร โดยแต่ละปีจะอัญเชิญออกจากห้องนิรภัยเพียง 2 ครั้ง คือช่วงประเพณียี่เป็ง และประเพณีปี๋ใหม่เมือง