7HDร้อนออนไลน์

ผลตรวจเป็นบวก 2 คนขับรถขนสินค้าชาวเมียนมา ป่วยโควิด เร่งค้นหานำส่ง รพ.เมียวดี

วันนี้ ( 30 ต.ค.63 ) มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทย ได้ประสานรายงานข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา กรณีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพนักงานขับรถรับส่งสินค้าชาวเมียนมา 2 คน ที่มาขนถ่ายสินค้าบริเวณด่านพรมแดน 2 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด ระหว่างวันที่ 27-28 ต.ค. 63 ซึ่งการตรวจจากตัวอย่างเนื้อเยื่อให้ผลเป็นบวก ทำให้เจ้าหน้าที่ทางการเมียนมา เข้าไปยังบ้านของผู้ป่วยโควิด 2 คน ซึ่งอยู้ในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ในอำเภอเมียวดี จ.เมียวดี ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก

ขณะนี้ทางการเมียนมาได้สอบสวนผู้ป่วย ติดตามครอบครัว ญาติ และผู้สัมผัสใกล้ชิดของพนักงานขับรถยนต์ทั้ง 2 คน ไปกักตัวสังเกตอาการ เป็นเวลา 21 วัน

ขณะที่ทางการไทยมีมาตรการเข้มข้นมากขึ้น โดยนำลวดหนามหีบเพลงมากั้น ไม่ไห้มีการสัมผัสกันระหว่างขนถ่ายสินค้า และก่อนจะเข้าไปโซนที่ทางการกำหนดเป็นโซนที่ปลอดภัย พนักงานขับรถยนต์ชาวเมียนมา ทั้งรถขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ต้องไปให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อตรวจหาเชื้อโควิด ก่อนเข้าไปรับสินค้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนรับส่งสินค้าระหว่างรถยนต์บรรทุกเล็ก กับรถยนต์บรรทุกใหญ่