เช้าข่าว 7 สี

เอาผิดคนทำข่าวปลอมบิดเบือนข้อมูล

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งกำชับให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส เร่งแก้ไขปัญหาข่าวปลอม หรือ Fake-news รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปิดกั้นเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยให้ประสานและขอความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) ในประเทศ และแพลตฟอร์มต่างประเทศโดยเร่งป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังกำชับให้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อป้องกันภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง รวมทั้งให้เร่งรัด การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน สร้างงานในพื้นที่ต่างจังหวัด พื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะกลุ่มฐานราก เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย คนด้อยโอกาส วางโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ทันสมัย ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ ตลอดจนการให้บริการสาธารณสุข และการศึกษาทางไกลกับประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง