เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 30 ตุลาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 30 ตุลาคม 2563
พายุโมลาเบได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ แต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรง...