7HDร้อนออนไลน์

"โมลาเบ" ทำโคราชฝนตกต่อเนื่อง น้ำมูลเอ่อท่วมบ้านเรือน อ.โนนสูง

วันนี้ ( 30 ต.ค.63 ) สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ยังไม่คลี่คลาย  อีกทั้งผลกระทบจากพายุโมลาเบ ทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องจนสถานการณ์น้ำท่วมขยายพื้นที่ออกไปเพิ่มมากขึ้น ล่าสุด ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลเพิ่มสูง เอ่อท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านขนายดี  หมู่ที่ 10 ต.ปิง อ.โนนสูง ระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร เป็นระยะทางยาว 300 เมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ และน้ำยังเอ่อท่วมบ้านเรือนที่อยู่ติดกับลำน้ำมูล จำนวน 50 หลังคาเรือน ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 60 เซนติเมตร ซึ่งบ้านบางหลังเป็นบ้านชั้นเดียว ไม่สามารถเก็บข้าวของภายในบ้านได้ทัน เพราะน้ำเอ่อเข้าท่วมอย่างรวดเร็ว

อาสาสมัครกู้ภัยได้เร่งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านขนสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูง พร้อมกับเข้าไปช่วยคุณยาย วัย 80 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอนอยู่ชั้นล่างของตัวบ้านที่กำลังจะถูกน้ำท่วม โดยเคลื่อนย้ายคุณยายขึ้นไปอยู่ชั้นสองของบ้าน เพราะคาดว่าภายในวันนี้ปริมาณน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีก