ห้องข่าวภาคเที่ยง

เขื่อนลำตะคอง ลดการระบายน้ำ หวั่นท่วมพื้นที่ท้ายเขื่อน

พายุ “โมลาเบ” แม้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น ก่อนเข้าประเทศไทย แต่ก็ส่งผลกระทบให้ภาคอีสานตอนล่าง มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ เมื่อวานเพียงวันเดียว มีน้ำใหม่ไหลเติมในเขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ปริมาณน้ำกักเก็บ จากเดิมที่เกินความจุอยู่แล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 351 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 111.6 % ของความจุ และน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆ เพิ่มสูงขึ้น เขื่อนลำตะคองต้องลดการระบายน้ำจากวันละ ประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือวันละ 1.7 ล้าน ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อป้องกันลำน้ำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

ขณะเดียวกัน มวลน้ำที่ระบายไปก่อนหน้านี้ ได้ไหลไปถึงอำเภอพิมายแล้ว ในพื้นที่ตำบลสัมฤทธิ์ และตำบลในเมือง เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ได้เพิ่มเครื่องผลักดันน้ำ เป็น 16 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำมูลให้เร็วที่สุด และวางแนวกระสอบทรายเพิ่มเติมในพื้นที่เศรษฐกิจ โดยเฉพาะที่ปราสาทหินพิมาย เชื่อว่า หากไม่มีพายุลูกใหม่เป็นปัจจัยเสริม เขตตัวเมืองพิมายจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านจะถูกน้ำท่วมขังนานขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง