ข่าวภาคค่ำ

ประยุทธ์ ขอทุกฝ่ายร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ ไม่การันตีรัฐประหารจะเกิดขึ้นหรือไม่

นายกรัฐมนตรี เรียกร้องบางพรรคการเมืองให้ทบทวนท่าทีที่จะไม่เข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ ขณะที่ สถาบันพระปกเกล้า เริ่มหารือนักวิชาการ ออกแบบโครงการคณะกรรมการสมานฉันท์แล้ว

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นว่า การตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เป็นไปตามกลไกของรัฐสภา ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้น การกดดันว่าจะไม่เข้าร่วม จึงถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ส่วนข้อเสนอของบางฝ่ายที่ให้ใช้การรัฐประหารแก้ปัญหาการเมืองนั้น โดยส่วนตัวไม่เคยคิดเรื่องนี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีหรือไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้น

ด้านสถาบันพระปกเกล้า เริ่มหารือนักวิชาการ เพื่อออกแบบโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์แล้ว โดย นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ระบุว่า จะรวบรวมโครงสร้างของคณะกรรมการปรองดองในอดีต และประสบการณ์จากต่างประเทศมาพิจารณา จากนั้นจะเสนอต่อประธานรัฐสภาอย่างเร็วสุด ในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ โดยทางสถาบันฯ จะไม่เสนอรายชื่อบุคคลเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการชุดนี้ เพราะเป็นอำนาจประธานรัฐสภาที่จะพิจารณา