7HDร้อนออนไลน์

ทส.รณรงค์ลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ส่งต่อประเพณีดีงาม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ทส.) กล่าวถึงประเพณีลอยกระทงที่ปีนี้ ตรงกับวันที่ 31 ต.ค.63  ว่าจากการรวบรวมข้อมูลปริมาณกระทงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ย้อนหลัง 8 ปี พบว่า ปริมาณกระทงมีแนวโน้มลดลง โดยระหว่างปี 2561 และปี 2562 ปริมาณกระทงภาพรวมลดลงกว่า 339,000 ใบ หรือกว่า 40.33% และมีการใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเพิ่มขึ้น สะท้อนว่าคนไทยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะจากสถิติจำนวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรมลอยกระทงไม่ได้ลดจำนวนลงแต่อย่างใด

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. กล่าวว่าขอให้ประชาชนร่วมกันรักษาประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้กรุงเทพฯ ได้เตรียมพื้นที่สำหรับลอยกระทงไว้บริเวณท่าน้ำหลายพื้นที่ เช่น วัดโพธิ์ วัดอรุณฯ  วัดระฆังฯ วัดกัลยาณมิตรฯ เป็นต้น ในส่วนของ ทส. ได้กำชับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในบริเวณที่เป็นจุดลอยกระทง ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และให้คำแนะนำในการใช้วัสดุจากธรรมชาติไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นกระทงด้วย

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่าทะเลคือจุดสุดท้ายสำหรับกระทงตกค้างที่ไม่ถูกจัดเก็บ ซึ่งจะกลายเป็นขยะในทะเล หากเป็นกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ อาจย่อยสลายไปตามเวลา หากเป็นกระทงโฟมหรือพลาสติกก็จะตกค้างอยู่ในทะเลนับร้อยปี ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเลอย่างเป็นลูกโซ่