เจาะประเด็นข่าวค่ำ

สธ.- วธ. จัดฉลอง ยูเนสโกประกาศให้นวดไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันเปิดงานฉลอง "นวดไทย" มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวัฒนธรรม หลังองค์กรยูเนสโก ประกาศ ให้นวดไทย ได้รับการยกย่องให้ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายนนี้ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า องค์กรยูเนสโก ได้ประกาศให้นวดไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ซึ่งศาสตร์การนวดไทยที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่สุด คือเส้นประธานสิบ ที่ปรากฏบนแผ่นศิลาจารึก จำนวน 60 ภาพ มากกว่า 100 ปี ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ยกระดับการนวดไทยสู่ Thai Wellness จัดอบรมนวดไทย 372 ชั่วโมง เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” จึงได้ ถวายพระราชสมัญญานาม “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” แด่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อเทิดพระเกียรติต่อคุณูปการ ที่พระองค์ทรงทำนุบำรุงการแพทย์แผนไทยให้รุ่งเรือง

ขณะที่ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย ฯ เปิดเผยว่า หลังองค์กรยูเนสโก ประกาศ ให้นวดไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีแนวทางสำคัญในการดำเนินงานคือ การสร้างมาตรฐานนวดไทย ทั้งด้านองค์ความรู้ หลักสูตร รวมถึงการบริการนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับ ตั้งแต่ในระดับชุมชน โดยจะมีการอบรมหมอนวดครู จำนวน 188 คน เพื่อสืบสานรักษา และต่อยอดการผลิตบุคลากรให้เป็นครูสอนคนในชุมชนนวดไทย นวดพื้นบ้านไทยแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ และยังต่อยอด ฟื้นฟู การอบรมหมอนวดไทยสร้างงานสร้างอาชีพ 1,000 คน โดยร่วมกับโรงเรียนนวดแผนไทยวัดโพธิ์

ขอบคุณภาพ Facebook : กระทรวงสาธารณสุข